de | dk | en

header holzbohlenweg_sw1600x400
header holzbohlenweg_sw1600x400

Projekter

sdg-ambassador

> SDG-Ambassadør Basisuddannelse

Denne certificerede uddannelse, som blev udviklet i Danmark, tilbydes for første gang på en skole i Tyskland. Målet er at styrke samarbejde, empowerment og forståelse af de 17 Verdensmål (SDG) hos elever og lærere. Projektet er finansieret af delstaten Slesvig-Holsten.

totholz-klein2

> Aktionsmåned Naturoplevelse

Et tilbud til førskole- og grundskoleklasser som del af Sleswig-Holstens Aktionsmåned Naturoplevelse. Formålet med Nordic Perspectives tilbud er, at børn oplever deres forhold til naturen. Udgangspunktet er skoven og de hemmeligheder, som gamle træer og dødt ved gemmer på.

logo-zbsh-605x272_rtvvkb

> Samtaler i Norden - oplev mangfoldighed gennem fortællinger

Med dette projekt blev der skabt et nyt tilbud til voksne på folkebiblioteker i Slesvig-Holsten. Formålet var at opleve kulturel mangfoldighed og åbenhed i fællesskab. Perspektiver fra mennesker i den arktiske region og Norden blev delt, og menneskets forhold til naturen blev belyst fra forskellige sider.

apple-gf4e019559_1920_smal

> Bæredygtig uddannelse. Bæredygtige skoler.

En online community-bog om, hvordan de 17 Verdensmål kan bruges effektivt i skoler. Bogens målgruppe er lærere, skole- og årgangsledere i folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler (fag­skoler). Dr. Eva Ritter bidrager med et kapitel om SDG-ambassadør uddannelsen for skoler.

nnn-alta

> Nordic Nature Narratives

Projektet undersøger natursynet fra mennesker i Norden og Arktis, herunder også fra oprindelige folk. Gennem personlige fortællinger gives indsigt i naturens rolle i menneskers liv og hvordan naturen bruges af mennesker.